Jaka dokumentacja obowiązuje asystenta rodziny?

1. Opis rodziny obejmujący podstawowe dane personalne, adres, kontakt, informację kto jest pracownikiem socjalnym oraz informacje o członkach rodziny.
2. Diagnoza potrzeb, cele współpracy, plan pracy z rodziną ( wspólne ustalenia : rodzina –pracownik socjalny- asystent rodziny ). Ważne w tym dokumencie jest zdiagnozowanie zasobów rodziny: jakimi dysponują, którym grozi utrata i których brakuje.
3. Protokół przebiegu współpracy oraz bieżąca ocena realizacji celów ( wypełniana przy każdym wejściu w środowisko). Protokół obejmuje: problemy/cele/tematykę spotkań oraz ocenę ich ważności. W następnej części protokołu opisujemy jakie konkretne zadania i działania zostaną podjęte do następnego spotkania przez rodzinę i asystenta rodziny i ten dokument zostaje podpisany przez członka rodziny oraz asystenta. W protokole musi się znaleźć opis zadań i działań, które zostały zrealizowane od poprzedniego spotkania oraz jakie są planowane następne kroki dla realizacji celów asysty rodzinnej.
4. Miesięczne sprawozdania w formie kart konsultacyjnych.
5. Kwartalna ocena z realizacji celów.

Przejdź do dokumentów

Jesteś tutaj: Home Baza wiedzy i Doradztwo Pytania do eksperta Jaka dokumentacja obowiązuje asystenta rodziny?